Овој проект е изработен од учесниците на Академијата за програмирање Codepreneurs на Brainster

Панче Димовски

Android developer

Оливер Божиновски

Android developer

Марко Доновски

Android developer

Горан Воиновски

Android developer

Никола Стоилковски

Front-end developer