Сега секој може да се вклучи во комуникацијата

Научи го знаковниот јазик и комуницирај со лицата со оштетен слух.